biuro prasowe | biuro prasowe

certyfikaty i aprobatyPoniżej prezentujemy certyfikaty zaświadczające o jakości naszych produktów i dopuszczające je do obrotu na terenie Unii Europejskiej

arrow_size_4 pobierz plik...

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CE 1020-CPD-070040032 na Elementy systemów kominowych izolowanych pracujących w podciśnieniu typu UMET IZO, UMET IZO 2, UMET IZO NOT, UMET IZO 2 NOT, UMET IZO FER, UMET IZO ŻARO oraz wkładów kominowych pracujących w podciśnieniu typu UMET, UMET NOT, UMET FER, UMET ŻARO.

arrow_size_4 pobierz plik...

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CE 1020-CPD-070038413 na Elementy systemów spalinowych pracujących w nadciśnieniu typu UMET SP, UMET, SP-N, UMET SP-F, UMET SP-N LAS, UMET SP-N KASKADA oraz współosiowych koncentrycznych systemów powietrzno-spalinowych typu UMET SPS, UMET SPS-N, UMET SPS-F, UMET SPS-N LAS, UMET SPS-N KASKADA, a także izolowanych przewodów spalinowych pracujących w nadciśnieniu typu UMET IZO SP, UMET IZO 2 SP, UMET IZO SP-N, UMET IZO 2 SP-N, UMET IZO SP-F. UMET IZO 2 SP-N LAS. 

  
 
  • certyfikaty ISO 

arrow_size_4pobierz plik...

Certyfikat zaświadczający wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania wg ISO 9001:2000 w zakresie produkcji elementów systemów kominowych

 
  

 

arrow_size_4pobierz plik...

Karta Gwarancyjna na systemy kominowe produkcji Umet dla konsumentów

 
  

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na wkłady kominowe UMET, UMET NOT, UMET FER

 

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na wkłady kominowe UMET 1.0

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na systemy kominowe izolowane UMET IZO, UMET IZO 2, UMET IZO NOT, UMET IZO 2 NOT, UMET IZO FER

 

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na wkłady kominowe UMET ŻARO

  

arrow_size_4 pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na system kominowy izolowany UMET IZO ŻARO

 

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na przewody spalinowe z uszczelką UMET SP, UMET SP-N, UMET SP-F

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na systemy kominowe izolowane z uszczelką UMET IZO SP, UMET IZO 2 SP, UMET IZO SP-N, UMET IZO 2 SP-N, UMET IZO 2 SP-F, UMET IZO 2 SP-N LAS 

 

  

arrow_size_4pobierz plik...

Deklaracja właściwości użytkowych na system powietrzno-spalinowy koncentryczny UMET SPS, UMET SPS-N, UMET SPS-F, UMET SPS-N LAS, UMET SPS-N KASKADA