firma | ogłoszenia

Nie zaniedbuj bezpieczeństwa! CIEPŁO JEST ULOTNE...

 Ciepło jest ulotne

Stowarzyszenie "Kominy Polskie", którego UMET jest członkiem, nasila ogólnopolską akcję informowania o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych. Kampania prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji grzewczych i kominowych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi.

Podczas akcji wskazujemy na główne przyczyny tragedii, źródła zagrożenia oraz środki zaradcze. Przekonujemy, że tylko dzięki codziennej trosce o bezpieczeństwo, ciepło zagości w naszych domach na trwałe.

  Nie zaniedbuj bezpieczeństwa! CIEPŁO JEST ULOTNE...