firma | ogłoszenia

Firma UMET laureatem XIX edycji Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Logo DCG    
     Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie. Celem DCG jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności.
       
        Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy już po raz piąty został przyznany Naszej firmie przez Kapitułę DCG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 7 listopada 2011 roku. 
 
   
  
  
       Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy               Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy - Stat


Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.

Marka Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest powszechną nagrodą regionalną, która jest instrumentem kształtowania tożsamości gospodarczej oraz brandem gospodarczym gwarantującym, że Dolny Śląsk jest miejscem przychylnym gospodarce i przyjaznym jego mieszkańcom. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DCG propaguje dolnośląskie markowe produkty i dobre firmy, kształtując odpowiednie nawyki konsumenckie i kooperacyjne.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy przyznany firmie UMET odebrał
Prezes firmy Mieczysław Urban.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy